HISTORIE

De oprichting

Op initiatief van Mevr. Akkerman-Schreuder, dhr. Jo de Jong en echtgenote, dhr. C. Hartog en echtgenote vond onder leiding van dhr. Slabbekoorn op 21 maart 1944 de oprichting plaats van een zangvereniging. Op de oprichtingsvergadering, welke door ongeveer 50 personen bezocht werd, werd besloten dat het een neutrale zangvereniging moest worden, zonder politieke of kerkelijke invloeden. Ook moest er toen nog een naam worden gekozen voor deze nieuwe vereniging; met bijna algemene stemmen werd besloten om de vereniging de naam te geven van “Nieuw Leven”, welke naam geheel paste bij de tijd van het jaar daar het dezelfde dag was waarop de lente aanvang maakte.
Al snel begon Nieuw Leven plannen te maken om met een heuse operettevoorstelling het toneel op te gaan, een ambitie die in het tijdsbeeld van toen, bepaald niet eenvoudig te verwezenlijken was. Na wat kleiner werk op de avonden van oranjeverenigingen kwam men in 1947 met “De Ganzenhoedster” van Lacome op het toneel. Een volwassen operette in drie bedrijven en een rolverdeling met daarop 11 namen. Een orkest was er toen nog niet en het zou dan ook tot 1964 duren alvorens “Nieuw leven” met een orkest voor het toneel zou gaan werken. Tot die tijd stond de vereniging onder leiding van dhr. Joh. Gerritsen en hij begeleidde de zangstukken op de piano.
In 1954 dreigde de zaak scheef te lopen, de kas bevatte nog 10 cent en het ledental was gedaald tot 13. De toenmalige burgemeester Driessen vond te gek dat “Nieuw Leven” ten onder zou gaan en zette een reddingsactie op touw.
In 1964 moest dhr. Gerritsen om gezondheidsredenen afscheid nemen. Er wordt een periode afgesloten. Onder de nieuwe leiding werd één en ander op een wat andere leest geschoeid en dat werd ook tijd. “Nieuw Leven” ging een langere periode tegemoet onder leiding van Joop Franssen en Wim Noteboom. Het peil van de vereniging ging langzaam omhoog en de variatie in het repertoire eveneens. In 1979 verhuisde “Nieuw Leven” naar Stompetoren en werden daar de voorstellingen tot en met 2015 opgevoerd.

In 2016 keerden we weer terug naar Schermerhorn en speelden we een musical die speciaal voor ons geschreven was: “Café Nieuw Leven” in café ’s Lands Welvaren, en vanaf 2017 spelen we in de Grote Kerk van Schermerhorn dat nu ons vaste honk is geworden.