Musicalvereniging Nieuw Leven is op 21 maart 1944 opgericht als zangvereniging. Mevrouw Akkerman-Schreuder, de heer Jo de Jong en zijn echtgenote en de heer C. Hartog en zijn echtgenote waren de initiatiefnemers. De heer Slabbekoorn nam de muzikale leiding op zich. Tijdens de oprichtingsvergadering - die door ongeveer 50 mensen werd bezocht - werd besloten dat het een neutrale zangvereniging moest worden, zonder politieke of kerkelijke invloeden. Over de naam was men het snel eens. Nieuw Leven paste bij de tijd van het jaar; de start van de lente.

 

Na wat kleinere werken op de avonden van de Oranjeverenigingen ontstonden er plannen voor een heuse operettevoorstelling. Een ambitie die destijds bepaald niet eenvoudig te verwezenlijken was, maar in 1947 kwam dan toch De Ganzenhoedster van Lacome op het toneel. Dit was een volwassen operette in drie bedrijven met een rolverdeling van elf namen. Inmiddels stond de vereniging onder leiding van de heer Joh. Gerritsen en hij begeleide de zangstukken op de piano.

In 1954 dreigde de zaak scheef te lopen. De kas bevatte nog tien cent en het ledental was gedaald naar dertien. De toenmalige burgemeester Driessen wilde voorkomen dat Nieuw Leven ten onder zou gaan en zette een reddingsactie op touw. En met succes!

 

In 1964 nam de heer Gerritsen in verband met gezondheidsredenen afscheid van de vereniging. Het was het einde van een tijdperk. Onder de nieuwe leiding waaide een frisse wind, Joop Franssen en Wim Noteboom namen de leiding voor een langere periode op zich. Het ledental steeg, er kwam meer variatie in het repertoire en het live orkest werd geïntroduceerd. In 1979 verhuisde Nieuw Leven naar Stompetoren om daar tot 2015 te blijven voor het opvoeren van de voorstellingen. 


 

Inmiddels ontwikkeld van een zang- en operettevereniging naar een echte musicalvereniging, keerde Nieuw Leven in 2016 terug naar Schermerhorn en speelde in Café 's lands welvaren een musical die speciaal voor de vereniging werd geschreven: Café Nieuw Leven. Sinds 2017 is De Grote Kerk van Schermerhorn het vaste honk voor de uitvoeringen. Hier zijn inmiddels de musicals The Wizz, Petticoat, Shrek en The Addams Family opgevoerd.

Nieuw Leven is een gezellige vereniging met enthousiaste leden in verschillende leeftijdscategorieën. Hard werken is belangrijk, maar vooral ook gezelligheid en een goede sfeer. Elk jaar wordt op spectaculaire wijze een stuk op de planken gebracht in de prachtige Grote Kerk van Schermerhorn, waar elke dinsdag keihard voor wordt gerepeteerd.